Godziny urzędowania

Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Gostyniu:

poniedziałek        7:30-18:00
wtorek - piątek    7:30-15:30

Godziny urzędowania Biura Podawczego

poniedziałek       7:30-17:00
wtorek - piątek   7:30-15:00

w sekretariatach wydziałów orzeczniczych wtorek - piątek 8:00-15:00

Godziny pracy Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
i sali przeglądowej Wydziału IV Ksiąg Wieczystych:

poniedziałek     7:30-18:00
wtorek - piątek 7:30-15:30

Godziny przyjęć interesantów przez Prezesa Sądu Rejonowego w Gostyniu:

Prezes Sądu przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 14:00-15:00.
Godziny przyjęć interesantów w sekretariatach wydziałów:

poniedziałek   9:00-18:00
wtorek-piątek 7:30-14:30

Rejestr zmian dla: Godziny urzędowania